Shefqet Krasniqi - " Burdushi" është një shejtan i gjallë