Nëse dikush ka diçka kundër kësaj martese le të themi menjëherë (VIDEO)