Erdogan: Shqiptarë jemi një, ju qëndrojmë në dispozicion në çdo kuptim